Tài trợ bởi vatgia.com

Mực In | Mực In Toàn Cát

Máy in Canon Laser màu

Máy in Canon Laser màu - LBP 7018C

16ppm Black & 4ppm Color, in khổ A4
Thay thế hộp mực dễ dàng

6.900.000 VNĐ

icon-addADD TO CART
Máy in Canon Laser màu - LBP 7100 Cn

Kết nối mạng LAN có dây
14ppm Black & 14ppm Color, in khổ A4
9600 x 600 dpi

7.700.000 VNĐ

icon-addADD TO CART
Máy in Canon Laser màu - LBP 7110 Cw

Kết nối mạng LAN không dây / có dây
14ppm Black & 14ppm Color, in khổ A4, wireless Lan
9600 x 600 dpi

9.900.000 VNĐ

icon-addADD TO CART
Máy in Canon Laser màu - LBP 7200 Cdn

In mạng, tự động đảo mặt
20 ppm (Color & Black) (A4), in mạng, in 2 mặt tự động
9600 x 600 dpi

 

18.700.000 VNĐ

icon-addADD TO CART
Máy in Canon Laser màu - LBP 9100Cdn

In mạng, tự động đảo mặt
20 trang/phút (giấy A4)* Bản màu/ Bản đơn sắc
10 trang/phút (giấy A3)* Bản màu/ Bản đơn sắc
9600 x 1200 dpi 

42.900.000 VNĐ

icon-addADD TO CART
Máy in Canon Laser màu LBP 5970

Máy in Laser màu A3

30/32 trang/phút (giấy A4)* Bản màu/ Bản đơn sắc
15 trang/phút (giấy A3)*Bản màu/ Bản đơn sắc

42.900.000 VNĐ

icon-addADD TO CART