Tài trợ bởi vatgia.com

Mực In | Mực In Toàn Cát

Máy fax

Máy fax Panasonic 711

Danh bạ lưu: 110 tên và số

Hiển thị và nhớ số gọi đến: 30 số

Nạp văn bản tự động : 10 trang

2.790.000 VNĐ

icon-addADD TO CART